Hore

OPATRENIA COVID-19

OPATRENIE K ZNÍŽENIU RIZIKA PRENOSU KORONAVÍRUSU COVID-19

Vážení zákazníci, radi  by sme Vás v záujme všetkých požiadali o ohľaduplnosť a dodržiavanie nasledujúcich pravidiel: 

  • vstup do obchodného domu, ako i do  jednotlivých  predajní len  s ochranným  rúškom s výnimkou detí do 6 rokov veku, osôb  s  poruchou  autistického spektra a žiakov  so  stredným  alebo   ťažkým  mentálnym  alebo  sluchovým postihnutím
  • dezinfekcia na ruky  v predajni, pri predaji formou pultu, dezinfekcia   umiestnená na pulte predajne
  • v žiadnom prípade nevstupujte do priestorov obchodného domu a do jednotlivých predajní pokiaľ máte teplotu nad  37°C, pošlite radšej za seba niekoho zdravého
  • dodržujte odstup od ostatných osôb (minimálna vzdialenosť je 2 metre)
  • maximálne 1  zákazník  na  15  m2  predajnej plochy, podmienka sa nevzťahuje na deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby
  • do predajní potravín a drogérií je v dňoch pondelok až piatok čase  od 9.00 hod. do 11.00 hod. možný vstup iba osobám nad 65 rokov
  • v priestoroch obchodného domu je zakázaná konzumácia pokrmov a nápojov
  • využite  prosím pokiaľ  je to možné bezkontaktnú platbu kartou
  • skráťte dobu nákupu na čo najkratšiu dobu

  Ďakujeme za pochopenie  a spoluprácu

        vedenie obchodného domu