Hore

OPATRENIA COVID-19

OPATRENIE K ZNÍŽENIU RIZIKA PRENOSU KORONAVÍRUSU COVID-19

Vážení zákazníci, radi  by sme Vás v záujme všetkých požiadali o ohľaduplnosť a dodržiavanie nasledujúcich pravidiel: 

  • vstup do obchodného domu, ako i do  jednotlivých  predajní len  s ochranným  respirátorom FFP2 alebo použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky – rúško, šál, šatka v zmysle platnej Vyhlášky ÚVZ SR a podľa zaradenia okresu podľa COVID automatu
  • dezinfekcia na ruky  v predajni, pri predaji formou pultu, dezinfekcia   umiestnená na pulte predajne
  • dodržujte odstup od ostatných osôb (minimálna vzdialenosť je 2 metre)
  • maximálne 1  zákazník  na  15  m2  predajnej plochy, podmienka sa nevzťahuje na deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby
  • v priestoroch obchodného domu je zakázaná konzumácia pokrmov a nápojov (okrem priestorov zariadení spoločného stravovania nachádzajúcich sa v obchodnom dome)
  • využite  prosím pokiaľ  je to možné bezkontaktnú platbu kartou

 

Ďakujeme za pochopenie  a spoluprácu

        správa obchodného domu