„RETRO“ výstavka fotografií

Od 4.11. pokračujeme putovnou „RETRO“ výstavkou fotografií v OD PRIOR Zvolen. Počas dvoch...